Nedir Bu Registry ?

Ancak arada sırada verdiğiniz püf noktalarında geçen REGISTRY olayına kafam takıldı
benim. Nedir bu REGISTRY? Ne işe yarar? Nasıl bir sistematiği vardır. Bu konuda detaya
fazla kaçmadan bizim anlayacağımız dilde biraz bilgi verir misiniz? Bunun ben ve benim
gibi bilgisayar kullanıcılarının oldukça yararlanacağı bir yazı olacağına eminim.
Registry, Windows 98'in bütün ayarlarının tutulduğu bir veri tabanıdır. Bu veri
tabanındaki bilgiler bilgisayarınızın WINDOWS klasöründeki iki gizli dosya içinde tutulur.
Dosya isimleri USER.DAT ve SYSTEM.DAT oluyor. Windows Türkçesinde adına "sistem
kaydı" adı verilen REGISTRY'nin hiyerarşik bir yapısı vardır. Bu yapı bilgisayarınızın klasör
şeklindeki ağaç yapısına benzer. REGISTRY editörünün penceresinde görülen her dal bir
klasör simgesi ile gösterilir.
Bilgisayarınızın REGISTRY ayarlarını yapabileceğiniz REGISTRY editörünü BAŞLAT
menüsünden ÇALIŞTIR komutunu çalıştırıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda
REGEDIT yazıp ENTER tuşuna basarak ekrana getirebilirsiniz.
REGISTRY editöründeki her dala KEY (ANAHTAR) adı veriliyor. Her anahtarın altında altanahtarlar
ve değerler yer alabiliyor. Bu alt anahtarların altında da başka alt anahtarlar
ve değerler bulunabilir. Bu değerler üç çeşittir. STRING (dize değeri), BINARY (ikili değer)
ve DWORD (bunun Türkçe'si yok) olabilirler. Bu değerler kullanım amacına göre
değişiklikler gösterebilirler.
Açınca göreceksiniz, REGISTRY editöründe at ana dal bulunuyor. Her dal, sistem
kaydındaki bilgileri gruplamak için kullanılıyor. Bu ana dalları açıklayalım:
l HKEY_CLASSES_ROOT - Bu dalda dosya türleri ve OLE (object linking and embedding -
nesne bağlama ve gömme) hakkındaki bilgiler saklanır. OLE sistemini kullanan
uygulamalar bilgileri bu dalın alt dallarında alabilirler.
l HKEY_CURRENT_USER - Birazdan değineceğimiz HKEY_USERS bölümünün, o anki aktif
kullanıcı için ayrılmış ve ayarlanmış olan değerlerine buradan erişebilirsiniz.
l HKEY_LOCAL_MACHINE - Bilgisayarınızda kurulu durumda bulunan bütün yazılım ve
donanım bileşenlerinin bilgileri ve ayarları bu bölümde tutuluyor. Birden fazla donanım
profili programlayabileceğiniz için o an aktif olan donanım ve yazılım ayarları
HKEY_CURRENT_CONFIG bölümünde gösterilirler.
49
l HKEY_USERS - Bilgisayarın bütün kayıtlı kullanıcılarının özelleştirilmiş ayarları (renkler,
denetim masası ayarları vs...) bu bölümde kayıtlıdır. Windows 98 çoklu kullanıcı
tarafından özelleştirilme seçeneğine sahiptir ancak genelde DEFAULT adında tek bir
kullanıcıdan söz edilir bu bölümde. O anda bilgisayarı kullanmakta olan kullanıcının özel
ayarları HKEY_CURRENT_USER bölümünde gösterilir.
l HKEY_CURRENT_CONFIG - HKEY_LOCAL_MACHINE dalının o anda aktif olarak
kullanılmakta olan donanım ve yazılım ayarlarına gitmek için bu daldan yola çıkabilirsiniz.
l HKEY_DYN_DATA - HKEY_LOCAL_MACHINE dalında Windows 98'in dinamik olarak
değişebilen tak ve kullan (Plug-&-Play) ayarlarının ve değerlerinin gösterildiği bölüme
ulaşmak için kullanılır.
Daha önceden de belirttiğimiz gibi, Kayıt Düzenleyicisi (Registry Editor) yani
REGEDIT.EXE Windows 98'in bütün REGISTRY ayarlarını görüntüleme, silme veya
değiştirme seçeneği vermektedir. Kayıt düzenleyicisini açtığınızda aynen eski Windows
3.x'lerdeki dosya yöneticisi veya yeni Windows'lardaki Windows Gezgini uygulamasında
olduğu gibi dikine ikiye bölünmüş bir uygulama penceresi ile karşılaşırsınız. Sol tarafta
ağaç yapısı ve klasörler, sağ taraftaki bölümde ise o anda seçili durumda olan klasörün
içinde yer alan değerler listelenir.
Herhangi bir dalı genişletmek alt dallarını görüntülemek için sol tarafındaki minik +
işaretine tıklamanız veya o dal seçili durumda iken sağ ok tuşuna basmanız yeterlidir.
Herhangi bir anahtarın içindeki değerleri görüntülemek için ilgili anahtarın klasör
simgesine bir kere tıklamanız yeterlidir. Düzen (EDIT) menüsünden Yeni (NEW)
komutunu çalıştırarak bir anahtarın altına değer ekleyebilirsiniz. Aynı komutu kullanarak
yeni bir anahtar da ekleyebilirsiniz. Aynı dosya yöneticisinin veya Windows gezgininin
sistemini kullanarak anahtar veya değerlerin isimlerini de değiştirebilirsiniz. Herhangi bir
değerin içeriğini değiştirmek için de üzerine çift tıklamanız ve ekrana gelecek olan diyalog
kutusu içerisinde yeni değeri girip ENTER tuşuna basmanız yeterlidir.